Blog

Hojta till om du vill gifta dig med mig!

Vi människor tror gärna att vi stör. Inte minst gäller detta i olika professionella situationer. Vi vill gärna göra så lite anspråk på någon annans människas tid som möjligt. När vi tror att vi ”inte stör” så gör vi ofta något helt annat. Vi lägger ansvaret för relationen i någons annans händer. Vi blir otydliga, flyktiga och skapar förvirring, tom obehag hos mottagaren.  Ett exempel: Efter konstens alla regler har man lämnat en offert med...
Read More

Anställ en marknadsperson – och försäljningen sjunker!

I mitt arbete med olika företag inom ”Trusted Advisor”-fältet (alltså de vars enda tillgång är de anställdas kompetens, närvaro och välvilja) stöter jag ibland på detta fenomen. Det går till ungefär så här: Trusted Advisor-företaget inser av olika anledningar att det måste till mer försäljning. Både till nya kunder och existerande kunder. Ledningen diskuterar problemet och tar ett beslut om att de behöver anställa en marknadsperson. Efter en del om och men är marknadspersonen på...
Read More